zakres zajęć

zajęcia elektroniki i radiotechniki
poznanie przez uczestników zasad projektowania urządzeń elektronicznych, budowania urządzeń, prowadzenia pomiarów elektronicznych
1. nabycie umiejętności pracy z lutownicą i urządzeniami pomiarowymi,
2. projektowanie urządzeń elektronicznych,
3. budowa prostych i zaawansowanych urządzeń elektronicznych,
4. projektowanie urządzeń z wykorzystaniem mikrokontrolerów, zajęcia krótkofalarskie
Krótkofalarstwo – (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba amatorska) – hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal, między krótkofalowcami za pomocą radiostacji oraz potwierdzaniu łączności kartami QSL. Osobną grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL). Krótkofalowcy, jako jedyna grupa użytkowników urządzeń radiokomunikacyjnych, mogących pracować na samodzielnie skonstruowanych urządzeniach, bez starania się o uzyskanie dla nich dodatkowych homologacji. Krótkofalarstwo rozwija umiejętności politechniczne.
1. nabycie umiejętności pracy z lutownicą i urządzeniami pomiarowymi
2. projektowanie urządzeń elektronicznych, w tym budowa urządzeń sdr z wykorzystaniem układów mikrokontrolerów
3. zdobywanie wiedzy potrzebnej do zdania państwowego egzaminu na uprawnienia operatorskie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (licencji krótkofalarskiej)
4. nauka nadawania i odbierania alfabetu Morse’a
5. nawiązywanie łączności z krótkofalowcami na całym świecie
6. uczestnictwo w zawodach krajowych i zagranicznych