spółka NON for PROFIT

Gdy wieją wichry zmian,
jedni budują mury,
inni budują wiatraki.

Korporacja WAM NON for PROFIT Sp. z o.o. to nietypowa forma spółki, która wyróżnia się spośród tradycyjnych podmiotów non-profit. Spółka ta działa w celu osiągnięcia zysku, jednakże zysk ten jest przeznaczany na cele społeczne. Głównym celem działalności takiej spółki nie jest generowanie zysku, lecz realizacja misji społecznej.

Spółka z o.o. non for profit prowadzi działalność gospodarczą, ale istotną różnicą jest to, że jej założeniem nie jest maksymalizacja zysków. Wszystkie koszty są równoważone przez podejmowane działania, a sam fakt prowadzenia działalności ma wartość społeczną. Spółka ta może tworzyć miejsca pracy i zapewniać usługi o wysokiej wartości społecznej, co przyczynia się do dobra społeczeństwa.

W przypadku, gdy w danym roku obrotowym spółka osiągnie zysk, obowiązujące postanowienia umowy nakazują przekazanie całego zysku na określony cel lub na rzecz właściciela – fundacji lub stowarzyszenia. Dzięki temu zysk pozostaje w sferze celów społecznych, którym spółka się poświęca.

Warto zaznaczyć, że spółka non for profit, w przeciwieństwie do non-profit, znajduje się wśród podmiotów gospodarczych i podlega regułom klasycznej ekonomii. Jednak jej przedsiębiorczość jest skierowana głównie na cele społeczne. Forma spółki non for profit jest stosunkowo mało popularna w Polsce, ale jako fundacja postanowiliśmy, że nasza spółka, będąca w 100% z naszym udziałem, przyjmie tę popularną na świecie formę spółki.

Korporacja WAM NON for PROFIT Sp. z o.o. dąży do równowagi pomiędzy osiąganiem zysku a realizacją celów społecznych. Poprzez swoją działalność gospodarczą i społeczną, spółka ta ma nadzieję przyczynić się do pozytywnej transformacji społecznej i wpływać na dobrobyt społeczeństwa.