klasy drugi rok istnienia

W drugim roku nastąpi rekrutacja do klas:
2 klasy I matematyczno – informatyczne 15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego i rozszerzona nauka informatyki w tym programowania oraz rozszerzony program nauczania matematyki
z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
2 klasy I matematyczno – fizyczne 15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego, rozszerzona matematyka i fizyka
3 klasy I profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot podstawy kryptologii, rozszerzona informatykaz możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
– profil nowoczesne technologie informatyczne 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, rozszerzona informatykaz możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
– profil teleinformatyka i radiotechnika 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot elektronika z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych i teleinformatycznych
W drugim roku będą także:
1 klasa II matematyczno – informatyczne 15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego i rozszerzona nauka informatyki w tym programowania oraz rozszerzony program nauczania matematyki
z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
1 klasa II matematyczno – fizyczne 15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego, rozszerzona matematyka i fizyka
3 klasy II profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
profil cyberbezpieczeństwo 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot podstawy kryptologii, rozszerzona informatyka – z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych – z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
profil nowoczesne technologie informatyczne 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, rozszerzona informatyka – z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
profil teleinformatyka i radiotechnika 15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot elektronika – z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych i teleinformatycznych

W drugim roku istnienia szkoły w klasach pierwszych będzie uczyć się 105 uczniów w 7 oddziałach i w klasach drugich 75 uczniów w 5 oddziałach. (w tym minimum 45% miejsc dla dziewcząt)