czyli odczarujmy historię filantropów


WAWELBERGOWIE , BRENSONOWIE , ROTWANDOWIE
patrioci i filantropi

Rodzina Wawelbergów to jedna z najbardziej zasłużonych rodzin filantropów dla Warszawy. Nie co zapomniana i nie wskazywana. Hipolit Wawelberg to nie tylko bankier ale przede wszystkim powstaniec styczniowy ukarany przez władze carskie zakazem mieszkania na ternie Warszawy i terenie Królestwa. Warszawa zawdzięcza działaniom Hipolita Wawelberga i jego żony Ludwiki oraz ich szwagrowi Stanisławowi Rotwandowi pierwsze osiedle dla osób o niskich zarobkach dziś budynki przy ul. Górczewskiej 15, osiedle przy ulicy Ludwiki dla urzędników z niskimi dochodami oraz średnią i wyższą szkołę techniczną która po wojnie stała się częścią Politechniki Warszawskiej.
Cel zadania:
Celem zadania jest zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do poznawania nieznanej historii miasta i ciekawych miejsc na mapie Warszawy oraz ludzi którzy tą historie tworzyli.
Dodatkowo w ramach zadania uczestnicy przygotują materiał edukacyjno-popularyzatorski na platformie elektronicznej z możliwością jego rozwijania przez użytkowników. Celem projektu jest wprowadzenie do działań z dziećmi i młodzieżą rozwiązań edukacyjnych upowszechnianych przez Centrum Pokoju i Innowacji im. Peresa w Izraelu.
Zakres zadania:
Zadanie jest elementem wprowadzenia ciekawych form edukacji dla dzieci i młodzieży oraz zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasy po przez tworzenie scenariuszy i materiałów popularyzatorskich .
Zadanie podzielone zostało na części pozwalające etapami przygotować uczestników do stworzenia ciekawych materiałów i rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętności poznawczych.
Część I – poznania miejsc w Warszawie związanych z rodziną Wawelbergów, Rotwandów i Brensonów.
W tej części uczestnicy będą poznawać w trakcie warsztatów ciekawe miejsca i historie wiązane z działalnością rodziny Wawelbergów, Rotwandów i Brensonów. W trakcie warsztatów uczestnicy stworzą mapę ciekawych miejsc i historii przenosząc je przy użyciu narzędzi informatycznych w przestrzeń cyfrową.
Uczestnicy odbędą spacery po Warszawie poznając przy okazji historie miejsc i to co w danym miejscu aktualnie się znajduje. W trakcie zajęć uczestnicy spotkają się z przewodnikami miejskimi co pozwoli poznać miejsca które mogą być elementem przygotowywanego materiału popularyzatorskiego. Ta część pozwoli uczestnikom zintegrować się a także włączyć w całe działania uczestników z Ukrainy.
Część II – tworzenie materiału edukacyjno – popularyzatorskiego.
Warsztaty będą przeprowadzone w grupach (zespołach) które w dalszej części zadania będą tworzyć odrębne materiały.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady tworzenia materiałów oraz przygotują scenariusz zajęć. W grupach będą rozwiązywać zadania związane z tworzeniem kolejnych elementów przygotowywanych materiałów w tym umiejętności wyszukiwania informacji a także poznają możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w tym smartfona i stron internetowych.

DZIAŁANIE W ROKU 2022
realizowane w okresie listopad – grudzień
finansowane przez m. st. Warszawa
ze środków Biura Edukacji