nasze projekty

Fundacja, której celem statutowym jest realizacja różnorodnych działań, prowadzi szereg projektów o charakterze warsztatowym, zajęć dla określonych grup osób, wyjazdów i szkoleń. Nasza oferta skierowana jest głównie do osób w wieku od 6 roku życia, chociaż niektóre projekty mogą być dostępne również dla innych grup wiekowych.
Działania fundacji są organizowane zarówno w ustalonych miejscach, jak i w sposób spontaniczny, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Chcemy, aby nasze projekty były łatwo dostępne i zróżnicowane, aby każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Dlatego organizujemy zajęcia i warsztaty w różnych lokalizacjach, takich jak szkoły, ośrodki kultury, parki czy placówki społeczne.
Finansowanie wszystkich naszych działań opiera się na kilku źródłach. Fundacja korzysta ze środków własnych, które pozyskuje poprzez różne formy wsparcia, takie jak wpłaty od podmiotów, darowizny od osób prywatnych czy dochody z prowadzonych przez nas działań gospodarczych. Ponadto, pozyskujemy dotacje od instytucji publicznych oraz sponsorów, którzy wspierają nasze projekty. Jednakże chcemy podkreślić, że dotacje ze środków publicznych stanowią jedynie część naszego finansowania i są traktowane jako środki wspomagające, a nie jako jedyne źródło środków.
Dzięki różnorodnym projektom i wsparciu finansowemu możemy prowadzić nasze działania na rzecz społeczności lokalnej i szerzej. Oferujemy ciekawe warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne, treningi i szkolenia, które rozwijają umiejętności i zainteresowania uczestników. Naszym celem jest angażowanie jak największej liczby osób w różnorodne formy aktywności, inspirując ich do rozwoju, współpracy i poszerzania swoich horyzontów.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy działać na rzecz społeczności i świadczyć usługi o różnorodnym charakterze. Nasza oferta jest otwarta dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy statusu społecznego. Pragniemy być miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł rozwijać swoje pasje i umiejętności.