cele działalności

Działalność gospodarcza fundacji ma na celu pozyskanie środków finansowych, które zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych. Ta forma działalności jest uznawana za działalność pomocniczą fundacji, co oznacza, że nie jest głównym celem fundacji, lecz służy jej wsparciem finansowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja może korzystać z różnych modeli organizacyjnych. W opisanym przypadku fundacja zdecydowała się na utworzenie spółki zależnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również działa jako organizacja non-profit. Spółka ta pełni funkcję narzędzia do generowania zysków, które następnie są przekazywane fundacji w celu realizacji jej celów statutowych.
Ważne jest podkreślenie, że zyski osiągnięte w ramach działalności gospodarczej są w całości przekazywane fundacji i przeznaczane na cele statutowe. Oznacza to, że fundacja nie dąży do osiągania zysków dla siebie ani dla swoich członków, lecz reinwestuje je w realizację swojej misji.
Działalność gospodarcza fundacji może przyjmować różne formy, w zależności od specyfiki jej celów i strategii. Może obejmować sprzedaż produktów lub usług, prowadzenie działań marketingowych, organizację eventów, współpracę z partnerami biznesowymi, a nawet założenie własnego przedsiębiorstwa społecznego.
Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację powinny być podejmowane w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującym prawem oraz celami statutowymi fundacji. Transparentność i etyczność w zarządzaniu finansami są kluczowymi wartościami, które powinny kierować działaniami fundacji w obszarze działalności gospodarczej.