edukacyjne

Nasza fundacja skupia się na zapewnianiu różnorodnych działań edukacyjnych, których głównym celem jest rozwój i samorealizacja uczestników. Nasza filozofia opiera się na stworzeniu przestrzeni, w której uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Nie narzucamy im, w czym powinni uczestniczyć; chcemy, aby to sami uczestnicy tworzyli przestrzeń i inicjowali działania.

Nasze zajęcia i warsztaty są różnorodne, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom i zainteresowaniom uczestników. Każdy, kto ma pomysł, chęć i pragnienie realizacji, może wypełnić tę przestrzeń. Niezależnie od statusu społecznego czy materialnego, każdy będzie miał możliwość nauki w naszych szkołach.

Jako część naszych działań edukacyjnych rozpoczęliśmy proces tworzenia dwóch szkół zgodnie z ideą naszych patronów. Pierwszą z nich jest szkoła średnia, która ma na celu przygotowanie młodzieży do rozwijania swoich pasji, umiejętności i ciekawości poznawczej. Druga to szkoła wyższa, która umożliwi uczniom kontynuowanie swojej edukacji na wyższym poziomie.

Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom, niezależnie od ich statusu społecznego czy materialnego. Nasze szkoły nie tylko dążą do wyrównania szans, ale również aktywnie je wyrównują. Chcemy, aby każdy uczestnik miał możliwość rozwoju i osiągnięcia sukcesu zgodnie z własnymi możliwościami i pasjami.

Wierzymy, że inwestowanie w edukację i rozwój młodych ludzi jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Nasza fundacja jest zobowiązana do kontynuowania swoich działań edukacyjnych i tworzenia przestrzeni, w której uczestnicy mogą spełniać swoje aspiracje i osiągać sukcesy.