dane rejestrowe

Korporacja WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o.

      KRS: 0000004374 
       NIP: 5691691103
 EU NIP: PL5691691103
REGON: 008054350

Podmiot jest czynnym podatnikiem VAT
Podmiot wystawia i przyjmuje faktury w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)