czyli Powstanie w Getcie Warszawskim


ŻYDOWSKI ZWIĄZEK WOJSKOWY
zapomniana formacja wojskowa

Rok 2023 to rok 80 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, jednego z dwóch powstań jakie na przestrzeni 2 lat wojny i okupacji maiły miejsce w Warszawie. W przypadku Powstania Warszawskiego 1944 roku Warszawa czci się je przez 63 dni tak jak ono trwało. W przypadku Powstania w Getcie Warszawskim czczone jest ono tylko w dniu jego wybuchu 19 kwietnia, tak jak by zapominano o tym że trwało ono 28 dni. Projekt ma zacząć przygotowywać dzieci i młodzież do obchodów tej okrągłej rocznicy a także pozwolić poznać nieznane historie powstania oraz poznać teren nie istniejącego już miasta oraz teren na jakim miało miejsce Powstanie w Getcie. Ma też przypomnieć o tym ile dni Powstanie w Getcie trwało.
Cel zadania:
Celem zadania jest zachęcenie dzieci i młodzież oraz ich opiekunów do poznawania nieznanej historii miasta i ciekawych miejsc na mapie Warszawy oraz historie 28 dni powstania w getcie.
Celem jest też przygotowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do obchodów tej rocznicy. Dodatkowym celem zadania będzie poznanie przez uczestników nieznanych historii powstania oraz miejsc z powstaniem związanych. Ważnym elementem zadania jest też przywracanie pamięci Żydowskiego Związku Wojskowego jego historii, osób z nim związanych oraz walk jakie toczyła ta formacja w Powstaniu w Getcie a później jej członkowie w Powstaniu Warszawskim 1944. Zadanie ma też przypominać osoby które w trudnym okresie okupacji przebywały na terenie getta i prowadziły swoje działania m. in. edukacyjne
Zakres zadania:
Zadanie jest elementem wprowadzenia ciekawych form edukacji dla dzieci i młodzieży oraz zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasy po przez poznawanie historii miasta oraz przygotowywanie materiałów dla swoich rówieśników.
Zadanie jak większość projektów realizowanych przez fundację podzielone jest na części w sposób umożliwiający osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Część I – Żydowski Związek Wojskowy „zapomniana” formacja Powstania w Getcie
Ta część to przywracanie pamięci Żydowskiego Związku Wojskowego jednej z dwóch najważniejszych formacji bojowych Powstania w Getcie ale również działalności zbrojnego podziemia żydowskiego w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie getta.
Uczestnicy odbędą spacery śladami organizacji od miejsca jej powstania do miejsc jej walk. Poznają też osoby związane z tą organizacją i ich historie.
Ta część pozwoli uczestnikom stworzyć mapę związaną z działalnością ŻZW.
Część II – spacery po nie istniejącym mieście.
Mało znana jest zarówno dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym historia Dzielnicy Południowej na terenie której w czasie wojny zorganizowano getto. Po Powstaniu w Getcie tą cześć miasta całkowicie zniszczono i zrównano z ziemią, co spowodowało całkowitą zmianę tej części miasta Warszawy. Spacery edukacyjne mają przyczynić się do przywrócenia pamięci o tej dzielnicy związanych z nią osobach oraz jej wpływu na życie miasta. Uczestnicy poznają historię nie istniejącej części miasta jej ulic życia jakie się tam toczyło oraz tego co miało miejsce w czasie wojny.
Spacery mają przyczynić się do stworzenia mapy miejsc ważnych dla tej części miasta, również pokazać kto w tych miejscach został upamiętniony a o kim zapomniano.
Część III – Żydowska Organizacja Bojowa formacja powstania.
<Ta część w formie warsztatów historycznych ma przybliżyć uczestnikom historię Żydowskiej Organizacji Bojową, genezę jej powstania, osób z nią związanych, historię jej działań bojowych.
Uczestnicy zapoznaj a się z dostępnymi źródłami historycznymi, i historią powojenną członków ŻOB.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wyniki badań archeologicznych na terenie tak zwanego Bunkra Anielewicza
Część IV – od Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) do Kelmana Kalonimusa Szapiro.
Warsztaty przybliżające te dwie wybitne postaci pedagogów i ich działalność w Getcie Warszawski.
Osoba Janusza Korczaka po przez jego twórczość dla dzieci jest bardzo dobrze znana, w przypadku Kelmana Kalonimusa Szapiro jego historia jest znana niewielu a pozostawił on po sobie bardzo ważny zbiór kazań rabinackich głoszonych w Getcie oraz publikację na temat wychowania młodzieży. Było ostatnim rabinem Getta Warszawskiego pozostawiają po sobie również wiele bardzo ważnych publikacji pedagogicznych. Obie te postaci są warte przypomnienia jak i poznanie miejsc w Warszawie z nimi związanych.
Warsztaty mają pozwolić uczestnikom poznanie ich historii oraz zapoznanie się z ich dorobkiem.

DZIAŁANIE W ROKU 2022
realizowane w okresie listopad – grudzień
finansowane przez m. st. Warszawa
ze środków Biura Edukacji