nagrody fundacji

Nagroda Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg podzieliliśmy na dwie grupy. Nagrodę imienia Ludwiki Wawelberg z domu Bransohn i nagrodę imienia Hipolita Wawelberga. Obie nagrody mają uhonorować w określonych dziedzinach osoby i instytucje które w danym roku kalendarzowym w danej dziedzinie działając dokonały rzeczy zmieniających w tej dziedzinie sposób działania. Obie nagrody mają własne kapituły które oceniać będą zgłoszenia. Pierwsze kapituły tworzą osoby zaproszone przez fundacje, kolejne kapituły składać się będą z przedstawicieli fundacji oraz osoby nagrodzone w kolejnych latach. Nagroda będzie wręczana w czasie gali która będzie się odbywać w przypadku Nagrody im. Hipolita Wawelberga między 8 maja a 20 października każdego roku, w przypadku nagrody im. Ludwiki Wawelberg z d. Bransohn między 15 a 24 grudnia każdego roku. Nagrody będą nadawane w dziedzinach edukacja, kultura, wsparcie społeczne, inicjatywy lokalne i innowacje.

Nagroda im. ppłk Jana Kowalewskiego to trzecia z nagród którą będzie przyznawać fundacja. Nagroda ma docenić uczniów klas wojskowych ze specjalnością informatyka – cyberbezpieczeństwo. Nagroda będzie wręczana w czasie gali między 1 sierpnia a 30 września każdego roku. Nagroda ma własną kapitułę oceniać będzie zgłoszenia do nagrody. Pierwszą kapitułę tworzą osoby zaproszone przez fundację, kolejna kapituła składać się będzie z przedstawicieli fundacji oraz osób nagrodzonych w kolejnych latach. Nagroda będzie nadawana w dziedzinie – najlepszy  uczeń klas cyberbezpieczeństwa, inicjatywa uczniowska, działania wolontariackie uczniów.

 

Nagroda im. inż. Tadeusza Heftmana to czwarta z nagród które będzie przyznawać fundacja. Celem nagrody jest docenienie rozwijania swoich pasji przez dzieci i młodzież w dziedzinie elektroniki i radiotechniki. Nagroda ma te na celu uhonorowanie tych którzy angażują się w działania mające na celu rozwijanie pasji technicznych wśród dzieci i młodzieży tworząc warunki i przestrzeń do ich rozwijania . Nagroda będzie wręczana w czasie gali raz do roku między 6 maja a 9 grudnia. Nagroda ma własną kapitułę która wyłaniać będzie z pośród zgłoszeń jej laureatów. Pierwszą kapitułę tworzą osoby zaproszone do niej przez fundacje, kolejna kapituła składać się będzie z osób zaproszonych do niej przez fundację oraz osób nagrodzonych w kolejnych latach. Nagroda będzie nadawana w dziedzinie – rozwijanie pasji, inicjatywy wspierające rozwijanie pasji, miejsca pomagające rozwijać pasje.