80 rocznica Powstania w Getcie

                            

80 rocznica w GETCIE WARSZAWSKIM
19 kwietnia 1943 rok – 16 maja 1943 rok
19 kwietnia 2023 rok – 16 maja 2023 rok

W rok 2023 obchodzona jest 80 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, jednego z dwóch powstań jakie na przestrzeni 2 lat wojny i okupacji miały miejsce w Warszawie i pierwszego w czasie II Wojny Światowej powstania miejskiego. W przypadku rocznic Powstania Warszawskiego 1944 roku czci się je przez 63 dni tak jak ono trwało. W przypadku Powstania w Getcie Warszawskim czczone jest ono tylko w dniu jego wybuchu tj. dnia 19 kwietnia, tak jak by zapominano o tym że trwało ono 28 dni do 16 maja.
Projekt ma na celu przypomnienie uczestnikom, że powstanie trwało 28 dni a udział w nim miały różne formacje, a także pozwolić poznać nieznane historie powstania oraz poznać teren nie istniejącego już miasta oraz teren na jakim miało miejsce Powstanie w Getcie.
Cel projektu:
Celem jest zachęcenie dzieci i młodzież oraz ich opiekunów do poznawania nieznanej historii miasta i ciekawych miejsc na mapie Warszawy oraz historie 28 dni powstania w getcie. Celem jest też przygotowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do obchodów tej rocznicy. Dodatkowym celem zadania będzie poznanie przez uczestników nieznanych historii powstania oraz miejsc z powstaniem związanych. Celem zadania jest też przywracanie pamięci Żydowskiego Związku Wojskowego jego historii, osób z nim związanych oraz walk jakie toczyła ta formacja w Powstaniu w Getcie a później jej członkowie w Powstaniu Warszawskim 1944. Zadanie ma też przypominać osoby które w trudnym okresie okupacji przebywały na terenie getta i prowadziły swoje działania m. in. edukacyjne i archiwizatorskie
Zakres:
Zadanie jest elementem wprowadzenia ciekawych form edukacji dla dzieci i młodzieży oraz zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasy po przez poznawanie historii miasta oraz propagowania historii wśród rówieśników. Zadanie jak większość projektów realizowanych przez fundację podzielone jest na części w sposób umożliwiający osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Część I – Formacje podziemne w Getcie Żydowski Związek Wojskowy , Żydowska Organizacja Bojowa i inne.
Ta część to działanie na rzecz pamięci o formacjach podziemnych działających w Getcie Warszawskim przed powstaniem – Żydowskim Związku Wojskowym i Żydowskiej Organizacji Bojowej i innych organizacji oraz historii ich działań bojowych.
Uczestnicy odbędą spacery śladami organizacji od miejsc ich powstania do miejsc ich walk w Powstaniu. Poznają też osoby związane z organizacja i ich historie. Ta część pozwoli uczestnikom poznać historię podziemia w Getcie, a także poznać historię wybuchu postania.
Organizator przewiduje 2 do 3 spotkań 2 godzinnych.
Część II – spacery ulicami getta.
Mało znana jest zarówno dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym historia Dzielnicy Południowej na terenie której w czasie wojny zorganizowano getto. Po Powstaniu w Getcie tą cześć miasta całkowicie zniszczono i zrównano z ziemią, co spowodowało całkowitą zmianę tej części miasta Warszawy. Spacery edukacyjne mają przyczynić się do przywrócenia pamięci o tej dzielnicy związanych z nią osobach oraz jej wpływu na życie miasta. Uczestnicy poznają historię nie istniejącej obecnie części miasta jej ulic życia jakie się tam toczyło oraz tego co miało miejsce w czasie wojny. Spacery mają przyczynić się do przywrócenia pamięci miejsca na którym obecnie rozciąga się Muranów zarówno w jego części śródmiejskiej jak i wolskiej. Mają również na celu poznanie miejsc związanych z walkami w czasie Powstania w Getcie.
Organizator przewiduje od 2 do 3 spacerów 2 godzinnych z przewodnikiem.
Część III – Dlaczego szukamy trzeciej części archiwum getta
Ta część zadania to historia Archiwum Ringelbluma czyli zbioru dokumentów z życia żydowskiego w czasie okupacji hitlerowskiej. Uczestnicy zwiedzą stała wystawę Żydowskiego Instytutu Historycznego. Poznają historię archiwum oraz historię członków grupy Oneg Szabat. Poznają miejsca wiązane z odnalezieniem dwóch części archiwum. Zapoznają się z historia poszukiwania ostatniej części archiwum i powodów dla których nadal jest poszukiwane.
Organizator przewiduje od 2 spacery 2 godzinny z przewodnikiem oraz warsztaty połączone z wykładami.