Ochrona zabytków

Fundacja realizuje w ramach swoich projektów i celu statutowego program działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa niematerialnego. Program powstał z pasji do dziedzictwa kulturowego i zobowiązania do zachowania naszych cennych zabytków dla przyszłych pokoleń. Naszym celem jest promowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ochrony i zachowania unikatowego dziedzictwa historycznego.
Realizacja Celu Statutowego
1. Badania i Inwentaryzacja
Przeprowadzamy kompleksowe badania oraz inwentaryzację zabytków, identyfikując kluczowe elementy naszego kulturowego dziedzictwa. Dzięki tym działaniom zdobywamy wiedzę niezbędną do opracowania skutecznych strategii ochrony.
2. Edukacja Społeczna
Wierzymy, że świadomość społeczeństwa jest kluczowa dla ochrony zabytków. Organizujemy warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości i zrozumienia roli, jaką odgrywają zabytki w kształtowaniu naszej tożsamości. Tworzenie warunków do działania i rozwoju ruchu SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW.
3. Współpraca z Instytucjami Kultury i Organami Administracji Publicznej
Działamy we współpracy z instytucjami kultury, organami administracji publicznej oraz lokalnymi społecznościami, aby skutecznie planować i wdrażać projekty związane z ochroną zabytków. Naszym celem jest budowanie partnerstw, które umożliwią efektywną ochronę dziedzictwa.
4. Fundusze i Granty na Ochronę Zabytków
Jako fundacja angażujemy się w pozyskiwanie funduszy i grantów na projekty związane z konserwacją, renowacją i restauracją zabytków. Dzięki temu wspieramy praktyczne działania mające na celu zachowanie fizyczne i historyczne naszych dziedzictw.
Jak Możesz Nam Pomóc?
Przyłącz się do naszej społeczności: Bądź częścią naszego społeczeństwa, które troszczy się o dziedzictwo kulturowe. Obserwuj nas na mediach społecznościowych i bierz udział w naszych wydarzeniach, zostań naszym wolontariuszem.
Wesprzyj nas finansowo: Twoje wsparcie finansowe pozwoli nam kontynuować naszą misję. Możesz dokonać darowizny na konto fundacji (informacja w zakładce dane fundacji).
Podziel się wiedzą: Edukacja to klucz do ochrony zabytków. Dziel się naszymi materiałami i informacjami, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa.
Razem Ochronimy Nasze Dziedzictwo!
Dziękujemy za wsparcie naszej misji ochrony zabytków. Razem tworzymy przyszłość, w której nasze dziedzictwo kulturowe będzie zachowane dla kolejnych pokoleń.