zakres zajęć

Zakres zajęć w ramach programu PROJEKTÓW KOSMICZNYCH obejmuje:
1. Wstępne szkolenie techniczne:
Nauka pracy z lutownicą i urządzeniami pomiarowymi.
Zdobycie podstawowych umiejętności w obszarze elektroniki i mechaniki.
2. Projektowanie urządzeń elektronicznych:
Projektowanie sond kosmicznych i mikrosatelitów.
Poznanie zaawansowanych technik projektowania elektronicznego.
3. Uczestnictwo w konkursach kosmicznych:
Przygotowanie do udziału w konkursach organizowanych przez ESA, NASA lub inne instytucje kosmiczne.
Tworzenie projektów i rozwiązań zgodnych z wymaganiami konkursów.
4. Uczestnictwo w projektach ESA i NASA:
Praktyczne zaangażowanie w aktualne projekty ESA i NASA (jeśli możliwe).
Współpraca z zespołami inżynierskimi w projektach kosmicznych.
5. Poznanie badań naukowych w przestrzeni kosmicznej:
Zapoznanie się z różnymi typami badań naukowych realizowanych za pomocą satelitów i sond kosmicznych.
Wyjaśnienie znaczenia tych badań dla rozwoju nauki i technologii.

6. Przygotowanie misji naukowych:
Planowanie misji naukowych w przestrzeni kosmicznej.
Omówienie procesu zarządzania i realizacji misji.
7. Przygotowanie misji balonowej:
Poznanie technologii i procedur związanych z misjami balonowymi w przestrzeni kosmicznej.
Projektowanie i planowanie własnej misji balonowej.
W ramach tych zajęć uczestnicy programów edukacyjnych ESA i NASA będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu technologii kosmicznych, a także poznać procesy badawcze i projektowe związane z badaniami prowadzonymi w przestrzeni kosmicznej. Program ma na celu zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się tematyką kosmiczną, rozwijania umiejętności inżynierskich i naukowych oraz inspirowania ich do kariery w dziedzinie astronautyki i eksploracji kosmosu.