DG fundacji zakres

Zakres działalności gospodarczej fundacji:

1) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
2) Edukacja
3) Reklama
4) Działalność agencji reklamowych
5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6) Pozaszkolne formy edukacji
7) Działalność wydawnicza
8) Pozostała działalność wydawnicza
9) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
10) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych