docelowa ilość klas

Docelowo szkoła składać się będzie z 28 oddziałów 420 uczniów:
Poziom Klas I – 7 oddziałów 105 uczniów (w tym minimum 45% to dziewczęta
2 klasy matematyczno – informatyczne
2 klasy matematyczno – fizyczne
3 klasy profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo
– profil nowoczesne technologie informatyczne
– profil teleinformatyka i radiotechnika
Poziom Klas II – 7 oddziałów 105 uczniów (w tym minimum 45% to dziewczęta)
2 klasy matematyczno – informatyczne
2 klasy matematyczno – fizyczne
3 klasy profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo
– profil nowoczesne technologie informatyczne
– profil teleinformatyka i radiotechnika
Poziom Klas III – 7 oddziałów 105 uczniów (w tym minimum 45% to dziewczęta)
2 klasy matematyczno – informatyczne
2 klasy matematyczno – fizyczne
3 klasy profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo
– profil nowoczesne technologie informatyczne
– profil teleinformatyka i radiotechnika
Poziom Klas IV – 7 oddziałów 105 uczniów (w tym minimum 45% to dziewczęta)
2 klasy matematyczno – informatyczne
2 klasy matematyczno – fizyczne
3 klasy profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo
– profil nowoczesne technologie informatyczne
– profil teleinformatyka i radiotechnika