nagroda im. Tadeusza Heftmana

NAGRODA
im. inż. Tadeusza Heftmana

Nagroda im. inż. Tadeusza Heftmana została ustanowiona w celu docenienia i wyróżnienia dzieci i młodzieży za rozwijanie swoich pasji w dziedzinie elektroniki i radiotechniki. Jej głównym celem jest uhonorowanie tych, którzy angażują się w działania mające na celu promowanie i rozwijanie zainteresowań technicznych wśród młodych ludzi, tworząc odpowiednie warunki i przestrzeń do ich rozwoju.
Nagroda ta jest przyznawana w trzech głównych kategoriach: rozwijanie pasji, inicjatywy wspierające rozwijanie pasji oraz miejsca pomagające rozwijać pasje.
W kategorii „rozwijanie pasji” nagradzane są osoby, które wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem i determinacją w rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie elektroniki i radiotechniki. Mogą to być projekty, badania naukowe, twórczość artystyczna lub inne inicjatywy, które pokazują pasję i zdolności techniczne młodych ludzi.
W kategorii „inicjatywy wspierające rozwijanie pasji” nagradzane są projekty, organizacje lub programy, które skutecznie promują i wspierają rozwijanie zainteresowań technicznych wśród dzieci i młodzieży. Mogą to być inicjatywy edukacyjne, warsztaty, obozy techniczne, konkursy lub inne działania, które stymulują rozwój umiejętności technicznych i kreatywności u młodych osób.
W kategorii „miejsca pomagające rozwijać pasje” nagradzane są instytucje, organizacje lub miejsca, które zapewniają dogodne warunki i środowisko sprzyjające rozwojowi pasji technicznych u dzieci i młodzieży. Mogą to być pracownie, klubu techniczne, centra naukowe, szkoły specjalizujące się w dziedzinie elektroniki i radiotechniki lub inne miejsca, które oferują możliwości nauki, eksperymentowania i twórczego rozwoju w tej dziedzinie.
Nagroda im. inż. Tadeusza Heftmana jest nie tylko formą uznania dla osób i instytucji za ich zaangażowanie w rozwijanie pasji technicznych, ale również motywacją dla innych, aby kontynuowali swoje wysiłki w tym obszarze. Przez nagradzanie i promowanie tych osiągnięć, nagroda ta wspiera rozwój talentów i pasji młodych ludzi, przyczyniając się do postępu w dziedzinie elektroniki i radiotechniki.