nauczyciele innych przedmiotów

Wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, obronność, przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie i etyka – to tylko niektóre z przedmiotów, które stanowią nieodłączną część programu nauczania w naszym liceum ogólnokształcącym.
Wychowanie fizyczne ma na celu rozwijanie umiejętności motorycznych, kondycji fizycznej oraz promowanie aktywnego stylu życia. Poprzez różnorodne działania sportowe, uczniowie uczą się zdrowych nawyków i pracy zespołowej.
Plastyka i muzyka to przedmioty artystyczne, które pozwalają uczniom rozwijać kreatywność oraz wyobraźnię. Poprzez pracę z różnymi technikami i materiałami, uczniowie mają możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę. W ramach tych przedmiotów prowadzimy z młodzieżą zajęcia z historii sztuki i historii muzyki.
Obronność to przedmiot, który uczy uczniów podstawowych zasad samoobrony oraz pierwszej pomocy, a także przygotowuje młodzież do możliwości służby w formacjach mundurowych. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa osobistego, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz udzielania pomocy innym.
Przedsiębiorczość to przedmiot, który uczy uczniów podstaw przedsiębiorczości i zarządzania. Uczniowie poznają zasady prowadzenia własnego biznesu, planowania finansowego oraz rozwijania umiejętności przywódczych.
Wiedza o społeczeństwie i etyka to przedmioty, które pozwalają uczniom lepiej zrozumieć struktury społeczne, instytucje państwowe oraz szeroko rozumiane zasady etyczne. Uczniowie rozwijają swoją świadomość obywatelską oraz umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
Jeśli jesteś zainteresowany pracą jako nauczyciel jednego z tych przedmiotów, na stronie naszego liceum ogólnokształcącego znajdziesz ogłoszenia o zatrudnieniu. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami i dołączenia do naszego zespołu nauczycielskiego.