bohaterowie szkoły

Poniżej podajemy w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 31 żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli związani z Wyższą Szkołą Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. 17 z wymienionych osób było żołnierzami Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. To niewielka grupa bohaterów czasów wojny związanych ze szkołą.

 Lp   Nazwisko i imię/imiona
  1.   Antoszewicz Jerzy Cezary
  2.   Bernhardt Maciej
  3.   Bienaszewski Antoni
  4.   Branicz Tadeusz
  5.   Bytnar Jan
  6.   Celiński Bogdan
  7.   Dawidowski Maciej
  8.   Denel Wiesław
  9.   Gutkowski Witold
10.   Kiefer Wojciech
11.   Krajewski Wiesław
12.   Lipka Jerzy Wacław
13.   Majewski Jacek
14.   Masiukiewicz Jerzy
15.   Mirowski Stefan
16.   Pendelski Feliks
17.   Pietraszewicz Bronisław
18.   Pilch Adolf
19.   Pleszczyński Józef
20.   Rodowicz Jan
21.   Rowecki Stefan
22.   Sikorski Wacław
23.   Szeliński Wiktor Andrzej
24.   Tabęcki Jacek
25.   Tyszkiewicz Aleksander
26.   Wasiłowski Kazimierz
27.   Wroński Stanisław
28.   Wuttke Jan
29.   Zajdler Zdzisław
30.   Zawadowski Andrzej
31.   Zawadzki Tadeusz