Festiwal Ludwiki i Hipolita

logo Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga

Festiwal Hipolita i Ludwiki organizowany przez społeczników, znany jako Inicjatywa Lokalna – Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, jest niezwykłym projektem non-profit. To wyjątkowe wydarzenia na mapie kulturalnej Warszawy, które narodziło się z miłości do miejsca – najstarszej istniejącej osiedlowej społeczności mieszkaniowej w Warszawie – oraz zachwytu ideą, która przyświecała jego powstaniu.
Osiedle Kolonia Wawelberga zostało wymyślone i ufundowane przez Hipolita Wawelberga i jego żonę Ludwikę ponad 120 lat temu. Wówczas warszawski finansista i społecznik zapewnił robotnikom z wolskich fabryk nowoczesne mieszkania za niewielkie sumy. Jednak to nie był tylko projekt budowlany – Wawelbergowie stworzyli także spójny program społeczny dla osiedla.
Na terenie Kolonii działały różnorodne instytucje, takie jak szkoły, ochronka, łaźnie, czytelnia, punkt lekarski i sala zabaw. Wawelbergowie wierzyli, że taka kompleksowa formuła przyczyni się do zatarcia antagonizmów społecznych i rasowych. Ich wizją było stworzenie harmonijnego środowiska, w którym wszyscy mieszkańcy mieliby równe szanse i możliwości rozwoju.
Festiwal, który odbywa się regularnie na terenie Kolonii, jest kontynuacją tej wizji. Jest to inicjatywa całkowicie oddolna, zorganizowana przez mieszkańców i społeczników, którzy kierują się pasją do swojego miejsca zamieszkania oraz chęcią podtrzymania dziedzictwa Wawelbergów. Celem festiwalu jest promowanie wartości społecznych, integracja mieszkańców oraz rozwijanie lokalnej kultury i dziedzictwa.
Podczas festiwalu odbywają się liczne wydarzenia i atrakcje, takie jak koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania autorskie i wiele innych. Są to momenty, które umożliwiają mieszkańcom i przyjaciołom Kolonii Wawelberga zbliżenie się, dzielenie się pasjami, rozwijanie talentów oraz pogłębianie więzi społecznych.
Inicjatywa Lokalna – Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga pokazuje, jak silna może być społeczność, gdy łączy ją wspólna miłość do miejsca i chęć tworzenia pozytywnych zmian. Festiwal jest znakomitym przykładem inicjatywy społecznej, która nie tylko promuje lokalną kulturę i dziedzictwo, ale również inspiruje innych do podejmowania aktywności na rzecz swoich społeczności. To wyjątkowe wydarzenie jest kontynuacją idei Wawelbergów i testamentem na temat potencjału, jaki tkwi w jedności i współpracy. 

(opracowano na podstawie informacji Andrzeja Chybowskiego prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga)