Grupa Wawelberg

Grupa WAWELBERG to wiele różnorodnych podmiotów, firm i organizacji działających wspólnie na rzecz dobra społecznego w Polsce, Izraelu i USA, a także w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. Powstała, aby łączyć w sobie różnego rodzaju działalności i realizować wspólnie cele społeczne. W Polsce grupę tworzą cztery główne podmioty: Wawelberg Foundation (Fundacja im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg) lider grupy, Fundacja OPOR, Fundacja GESTY nie SŁOWA oraz Korporacja WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o. ze swoimi oddziałami i podmiotami zależnymi. Dynamiczny rozwój grupy powoduje, że dołączają do niej kolejne podmioty. Grupa ponadto współpracuje między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz wyższymi uczelniami publicznymi i prywatnymi. W USA Grupa Wawelberg działa poprzez swoje zależne podmioty, a w Izraelu poprzez start-up’y. Główne obszary działalności grupy to edukacja, technologia i kultura. Każdy podmiot należący do grupy jest liderem w swojej dziedzinie, co świadczy o wysokim standardzie i profesjonalizmie działań podejmowanych przez nią. Grupa WAWELBERG angażuje się w rozwój programów staży i praktyk, co pozwala młodym talentom zdobywać cenne doświadczenie zawodowe. W ten sposób grupa wspiera rozwój młodych osób, umożliwiając im zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do rozwoju w swoich dziedzinach oraz budowania kariery zawodowej. Wszystkie podmioty należące do grupy prowadzą działalność gospodarczą i są przedsiębiorcami. Pozwala to właściwie zagospodarować wszystkie pola działania. Dzięki obecności w Polsce, Izraelu i USA, Grupa WAWELBERG ma globalny zasięg i możliwość współpracy z różnymi kulturami i środowiskami. Działania podejmowane przez grupę mają na celu wspieranie rozwoju społecznego, innowacyjności i kreatywności. Poprzez swoje działania edukacyjne, technologiczne i kulturalne, Grupa WAWELBERG przyczynia się do tworzenia lepszego i bardziej zaawansowanego społeczeństwa.