Inżynierska Szkoła Mechaniczno – Techniczna im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda

Inżynierska Szkoła Mechaniczno – Techniczna im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda to powrót do Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda ufundowanej w 1895 roku przez finansistów Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda działającej do 1951 roku. Początków działającej jako szkoła średnia, później inżynierska, a w końcowych okresie równolegle do Politechniki Warszawskiej do której została włączona w 1951 roku. Idąc za ideą patronów jako fundacja tworzymy dwa szczeble edukacji szkołę średnią i szkołę wyższą. Inżynierska Szkoła Mechaniczno – Techniczna im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda będzie szkołą wyższa kształcącą kadry inżynierskie. Pozwoli to zaoferować ścieżkę edukacyjną zainteresowanym osobom. Kierunki studiów przedstawimy wkrótce. Tak samo jak termin rozpoczęcia działalności uczelni.