klasy pierwszy rok istnienia

W pierwszym roku nastąpi rekrutacja do klas:
1 klasa I matematyczno – informatyczne
15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego i rozszerzona nauka informatyki w tym programowania oraz
rozszerzony program nauczania matematyki
– z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
1 klasa I matematyczno – fizyczna
15 uczniów w klasie rozszerzona nauka jednego języka obcego, rozszerzona matematyka i fizyka
3 klasy I profilowane (klasy o charakterze mundurowym)
– profil cyberbezpieczeństwo
15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot podstawy kryptologii, rozszerzona informatyka
– z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
– profil nowoczesne technologie informatyczne
15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, rozszerzona informatyka
– z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych
– profil teleinformatyka i radiotechnika
15 uczniów w klasie rozszerzony jeden język obcy, rozszerzona matematyka, dodatkowo przedmiot elektronika
– z możliwością uzyskania kwalifikacji informatycznych i teleinformatycznych
W pierwszym roku działania szkoły przyjmiemy 75 uczniów  w 5 oddziałach (w tym minimum 45% miejsc dla dziewcząt)