szkoła im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda

Idea edukacji i kształcenia była nieodłącznym elementem rodziny Wawelbergów, Rotwandów i Brensonów od samego początku. Ci przedsiębiorczy i społecznie zaangażowani ludzie wspierali rozwój edukacji w różnych formach, tworząc warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy przez osoby o różnym statusie materialnym.
Hipolit Wawelberg, jedna z wiodących postaci w tej rodzinie, od samego początku myślał o kształceniu na poziomie średnim i wyższym. Był inicjatorem organizowania różnego rodzaju kursów i szkoleń, które później przerodziły się w pełnoprawne szkoły. Jego działania obejmowały również stworzenie placówek edukacyjnych dla małych dzieci i młodzieży na osiedlach, które sam wybudował.
Najbardziej znana spośród tych placówek była Wyższa Szkoła Inżynierska, która początkowo istniała w Warszawie, a następnie stała się integralną częścią Politechniki Warszawskiej. Ta uczelnia była symbolem zaangażowania rodziny Wawelbergów, Rotwandów i Brensonów w rozwój edukacji na wyższym poziomie.
Dziś, idea ta nadal jest żywa i stanowi fundament działalności fundacji w zakresie edukacji. W najbliższym czasie planowane jest powołanie szkoły średniej, która będzie kontynuacją dziedzictwa patronów fundacji. Następnie, w dalszej perspektywie, planowane jest utworzenie szkoły wyższej. Poprzez te inicjatywy fundacja powraca do korzeni, dając możliwość kształcenia przyszłym pokoleniom, niezależnie od ich statusu materialnego.
Celem fundacji jest stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi intelektualnemu i zawodowemu młodych ludzi, zapewniając im możliwość zdobycia wysokiej jakości edukacji. Działając w duchu swoich patronów, fundacja pragnie promować równość szans w edukacji, umożliwiając tym samym rozwój potencjału każdego ucznia niezależnie od jego statusu społecznego czy materialnego.
Poprzez tworzenie szkół na różnych poziomach edukacyjnych, fundacja stawia sobie za zadanie zapewnić wsparcie i dostęp do wiedzy zarówno uczniom szkół średnich, jak i przyszłym studentom. W ten sposób chce przyczynić się do rozwoju i postępu społecznego, wykorzystując edukację jako kluczową drogę do podnoszenia jakości życia i rozwijania potencjału jednostek oraz społeczeństwa jako całości.
Dzięki kontynuacji idei edukacyjnej przez fundację, dążymy do budowania lepszej przyszłości, w której edukacja jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich statusu materialnego. Pragniemy, aby nasi patroni byli dumni z naszych działań i aby ich idea kształcenia i edukacji była kontynuowana przez wiele pokoleń, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa i podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności naszych przyszłych liderów.

(opracowano na podstawie informacji Andrzeja Chybowskiego prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga)