zastępca dyrektora ds. edukacji

Poszukujemy Zastępcy Dyrektora Liceum
Zastępca Dyrektora ds. Edukacyjnych
OPIS STANOWISKA
Autorskie Informatyczny Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (w organizacji) Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg poszukuje Zastępcy Dyrektora ds. Edukacyjnych.
Kandydat będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem edukacyjnym w szkole, w tym za:
– planowanie i realizację programów nauczania
– nadzór nad pracą nauczycieli
– współpracę z rodzicami uczniów
– rozwiązywanie problemów wychowawczych
– reprezentowanie szkoły na zewnątrz
WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki, filologii lub informatyki
– doświadczenie w pracy w szkole
– znajomość podstaw prawa oświatowego
– dobre umiejętności interpersonalne
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność pracy pod presją czasu
OFERUJEMY:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– umowę o pracę
– pracę w młodym i dynamicznym zespole
– możliwość rozwoju zawodowego
– rozpoczęcie pracy w roku szkolny 2024/2025
– zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
Aplikacje wraz z CV prosimy przesyłać na adres e-mail: ailo_rekrutacja@wawelberg.org
Z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Edukacyjnych