Fundacja realizuje projekty również przy wykorzystaniu środków publicznych. W latach 2022 – 2023 część środków pochodziła z dotacji w ramach środków publicznych pozwoliło to zrealizować projekty dla dzieci i młodzieży z różnych stron Polski a także udzielić wsparcia w działaniu innym organizacjom.

środki publiczne w latach 2022 – 2023 ogółem z dotacji środków publicznych otrzymano 30 000,00  zł (stan na 11.07.2023 )

Miasto Stołeczne Warszawa  ogółem 30 000,00 zł

z Biura Edukacji 30 000,00

rok 2022 zrealizowano 2 działanie dotacja w wysokości 20 000,00 zł

rok 2023 zrealizowano 1 działanie dotacja w wysokości 10 000,00 zł