język francuski

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Autorskie Informatyczny Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (w organizacji) Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg poszukuje zaangażowanego z pasją nauczyciela języka niemieckiego. Jeśli jesteś pasjonatem francuskiej literatury i kultury oraz posiadasz umiejętności pedagogiczne, zapraszamy do aplikowania na stanowisko nauczyciela języka francuskiego.
WYMAGANIA
– Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub filologiczne o specjalizacji w języku francuskim
– Umiejętność płynnego posługiwania się językiem francuskim
– Doskonała znajomość gramatyki, słownictwa i kultury francuskiej
– Doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego na poziomie liceum (mile widziani nauczyciele zatrudnieni wcześniej w liceach lub szkołach średnich)
– Umiejętność tworzenia pozytywnej atmosfery w klasie, zachęcania uczniów do aktywnego udziału w lekcji i rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych
– Umiejętność pracy z różnorodną grupą uczniów i dostosowywania metodyki nauczania do ich indywidualnych potrzeb
OBOWIĄZKI
– Prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania języka francuskiego, dostosowanym do wymagań liceum
– Przygotowanie interesujących materiałów dydaktycznych i zasobów do nauki
– Ocena postępów uczniów i przygotowywanie raportów o ich osiągnięciach
– Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, takich jak kółka zainteresowań czy konkursy językowe
– Współpraca z innymi nauczycielami w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych metod nauczania
– Prowadzenie konsultacji dla uczniów i udzielanie im wsparcia w rozwoju umiejętności językowych
OFERUJEMY
– stabilne zatrudnienie w renomowanej szkole.
praca w dynamicznym i inspirującym środowisku.
– możliwość rozwijania swoich umiejętności pedagogicznych i doskonalenia warsztatu pracy.
– elastyczne godziny pracy.
– pracę w młodym, dynamicznym zespole.
– możliwość rozpoczęcia pracy od roku szkolnego 2024/2025
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) dołączeniem do naszego zespołu nauczycieli i wspieraniem młodych ludzi w rozwoju językowym i kulturalnym, prześlij swoje CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: ailo_rekrutacja@wawelberg.org.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami(-tkami).