fizyka

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA FIZYKI
Jeśli jesteś pasjonatem fizyki i pragniesz podzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodzieżą, to mamy dla Ciebie doskonałą okazję. Autorskie Informatyczne Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (w organizacji) Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg poszukuje zaangażowanego z pasją nauczyciela fizyki, który będzie inspiracją dla uczniów oraz motywować ich do zdobywania wiedzy z tej fascynującej dziedziny nauki.
WYMAGANIA
– wykształcenie wyższe z zakresu fizyki lub pokrewnych specjalizacji.
– mile widziane doświadczenie w nauczaniu fizyki w szkole średniej lub podobnych placówkach edukacyjnych.
– umiejętność przekazywania trudnych zagadnień w przystępny sposób i pobudzania ciekawości uczniów.
– znajomość programu nauczania dla liceum ogólnokształcącego.
– umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowania w życie szkoły.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
– przygotowywanie i prowadzenie zajęć z fizyki dla uczniów klas licealnych.
– opracowywanie i wdrażanie interesujących programów nauczania, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych.
– monitorowanie postępów uczniów i wspieranie ich w osiąganiu najlepszych wyników.
– organizowanie dodatkowych zajęć i konkursów z fizyki dla zainteresowanych uczniów.
– aktywny udział w życiu szkoły, w tym w radach pedagogicznych i innych aktywnościach.
OFERUJEMY
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
– możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności.
– przyjazne i inspirujące środowisko pracy.
– wsparcie ze strony kolegów z zespołu pedagogicznego.
możliwość rozpoczęcia pracy od roku szkolnego 2024/2025
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i wnosić pozytywny wpływ na edukację młodych ludzi, prześlij swoje CV oraz list motywacyjny na adres ailo_rekrutacja@wawelberg.org
Odpowiemy na wybrane zgłoszenia, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.