Autorskie Informatyczne Liceum Ogólnokształcące

Wielu będzie pytało dlaczego otwieramy liceum a nie technikum skoro chcemy kształcić młodzież tak aby kończąc szkołę posiadała umiejętności potrzebne na rynku pracy. Odpowiedzią na to są obowiązujące przepisy oraz zmieniająca się rzeczywistość. Nasza szkoła średnia ma być inna niż wszystkie. W ramach rekrutacji nie będziemy brać pod uwagę przede wszystkim ocen na świadectwie końcowym szkoły podstawowej i punktów z egzaminów końcowych.

To jak chcemy uzyskać wysoki poziom?

Chcemy to uzyskać przez to, że do szkoły będą aplikować osoby nie dla tego bo rodzice powiedzieli idź do tej szkoły albo dla tego, że kolega czy koleżanka wybiera daną szkołę bo w rankingach szkoła znajduje się w czołówce. Szkoła nasza przyciągać będzie swoją ofertą, formą nauczania i tym, że wybierający ją będą wybierać świadomie.
Uważamy, że szkoła to zespół ludzi, nie jedynie pracowników, nauczycieli i kierownictwa ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Kadra pedagogiczna ma pomagać w zdobywaniu wiedzy ale również rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Chcąc to realizować uznaliśmy że aplikowanie do naszej szkoły będzie odbywało się po przez zaprezentowanie się kandydata, swoich umiejętności, to co chce osiągnąć ale również w czym jest dobry oraz motywacje dla czego wybiera tą a nie inną szkołę. To pozwoli na dobór uczniów którzy będą stanowić zespół wzajemnie się wspierający i uzupełniający. Przewidujemy, że klasy w naszej szkole liczyć będą nie więcej niż 20 osób co pozwoli indywidualnie podejść do każdego ucznia, a także zapewnić mu komfort nauki i samorealizacji w szkole. System ocen w szkole będzie systemem zdobywania odpowiedniej ilości punktów, a na koniec roku ze zdobytych punktów będzie wystawiana ocena.
Można by uznać, że to idea utopijna taka szkoła. My uważamy, że nie, taką szkołę stworzymy i oddamy ja w ręce całej społeczności szkoły która składa się z rodziców, nauczycieli, pracowników i uczniów. Każda z tych grup będzie miała wpływ na działanie szkoły.
Co planujemy?
W pierwszym roku szkolnym chcemy uruchomić
2 klasy matematyczno-informatyczne po nie więcej niż 20 uczniów w klasie
2 klasy matematyczno – fizyczne po nie więcej niż 20 uczniów w klasie
3 klasy profilowane po nie więcej niż 15 uczniów w klasie
– cyberbezpieczeństwo
– nowoczesne technologie informatyczne
– teleinformatyka i radiotechnika

Nauka przedmiotów – informatyka, matematyka, elektronika odbywać się będzie według programu autorskiego opartego na doświadczeniach w nauczaniu danej grupy osób w krajach europejskich i na świecie z poszanowaniem zakresu polskiej podstawy programowej.

CZY SIĘ MYLIMY? NIE, WIEMY ŻE NA TAKĄ SZKOŁĘ JEST ZAPOTRZEBOWANIE. ROZPOCZNIE DZIAŁAĆ w ROKU SZKOLNYM 2025/2026.