film WAWELBERG

Projekt filmowy WAWELBERG to największy z projektów realizowanych przez fundację. Projekt łączy ze sobą zagadnienia filmowe z działaniem edukacyjnym i społecznym. Projekt podzielony jest na części w ramach których realizowane są cele projektu.
Film fabularny i serial
Przygotowanie filmu pełnometrażowego fabularnego i serialu przedstawiającego historię rodziny Wawelbergów od 1843 roku do 1968 i jej działaniach społecznych i edukacyjnych.
Film dokumentalny
Przygotowanie kilku filmów krótkometrażowych dokumentalnych o działaniach rodziny Wawelbergów w XIX i XX wieku.
Działania edukacyjno – społeczne
Przygotowanie materiałów edukacyjnych i działań społecznych realizujących idee Hipolita i Ludwiki Wawelbergów.