zakres zajęć

zajęcia projektów kosmicznych
poznanie przez uczestników programów edukacyjnych ESA i NASA, uczestnictwo w konkursach kosmicznych, budowa i planowanie misji naukowych, prowadzenie badań naukowych
1. nabycie umiejętności pracy z lutownicą i urządzeniami pomiarowymi
2. projektowanie urządzeń elektronicznych w tym projektowanie sond i mikro satelitów
3. uczestnictwo w projektach ESA i NASA
4. poznanie badań naukowych realizowanych w przestrzeni kosmicznej
5. przygotowanie misji balonowej