młodzi w eterze

To projekt skierowany do osób młodych poniżej 20 roku życia. Projekt to działania w zakresie zajęć dostosowanych do wieku z radiotechniki, techniki i informatyki. Projekt nawiązuje do kursów radiotechnicznych prowadzonych w dwudziestoleciu międzywojennym w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda w Warszawie.
Projekt jest wspólnym działaniem trzech partnerów gdzie fundacja jest liderem. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży. Ma on na celu również rozwój krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży.