dane rejestrowe

Korporacja WAM Spółka NON for PROFIT Sp. z o.o.

KRS: 0000004374 
NIP: 5691691103
EU NIP: PL5691691103
REGON: 008054350

Podmiot jest czynnym podatnikiem VAT