nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego

NAGRODA
im. ppłk Jana Kowalewskiego

To nagroda skierowana do uczniów klas wojskowych o profilu cyberbezpieczeństwo – informatyka. Projekt nagrody to działanie fundacji wraz partnerami. Celem nagrody jest docenienie najlepszych uczniów klas wojskowych o profilu cyberbezpieczeństwo. Zasady nominacji do nagrody i zasady przyznawania określa regulamin.