współpraca

Współpraca to bardzo ważny element działalności fundacji. Współpracujemy z różnymi podmiotami i osobami na różnych polach. Zawsze ta współpraca to działanie na zasadach partnerstwa budującego nie tylko siłę fundacji i jej marki ale również siłę podmiotu z którym współpracujemy.

Uznaliśmy, że wyróżnimy kilka pól współpracy:

sponsoring (możliwy tylko w Polsce dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
darowizny (bardziej współpraca zachęcająca do filantropi różnych grup, osób i podmiotów)
zbiórki (działania mające na celu zaangażowanie w ważne cele społeczne)
granty ( środki publiczne i nie publiczne przekazywane na rzecz realizacji konkretnych działań zgodnych ze statutem)
patronat (współpraca i pomoc w realizacji celów społecznych przez inne podmioty i ich promocja)

Nie są to jedyne pola współpracy prowadzonej przez naszą fundację uznajemy, że najważniejsze w działaniu społecznym jest właśnie współpracowanie i budowanie współpracy różnych grup.