nasz projekty

Fundacja prowadzi różnego rodzaju działania w zakresie swoich celów statutowych. Realizowane są one po przez projekty o charakterze warsztatowym, zajęć dla określonych grup osób, wyjazdów i szkoleń.
Nasza oferta skierowana jest dla osób od 6 roku życia. Nasze działania prowadzimy w różnych miejscach w sposób zorganizowany oraz spontaniczny. Wszystkie działania finansowane są z środków własnych fundacji, dotacji lub darowizn sponsorów. Otrzymywane  dotacje ze środków publicznych są  środkami wspomagającymi a nie środkami jedynymi.