o fundacji

Fundacja jest prywatnym podmiotem prawa polskiego działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest kontynuatorką fundacji założonej przez jej patronów pod koniec XIX wieku. Swoje cele fundacja realizuje zgodnie z duchem działań jej patronów. Działalność fundacji oparta jest na wyznaczonych w XIX wieku filarach:
– edukacji,
– kulturze,
– działaniach socjalno-społecznych
– sztuce
Fundacja jest zgodnie z dobrą praktyką w przeciwieństwie do wielu podobnych podmiotów w Polsce fundacją kapitałową której majątek jaki posiada stanowi kapitał przeznaczony jest na realizacje celów statutowych.