nauka i technika

NAUKA i TECHNIKA to zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji technicznych i zainteresowań nauką. To również zachęcenie do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży a mających na celu rozwijanie zainteresowań i zainteresowań nauką, w tym przede wszystkim naukami technicznymi. Zachęcenia do prowadzenia projektów naukowych i udział w warsztatach związanych z budową i projektowaniem badań naukowych przez dzieci i młodzież.