kosmiczna przygoda

KOSMICZNA PRZYGODA to zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania kosmosu i obserwacje badań kosmosu. To również zachęcenie do udziału w konkursach organizowanych w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESERO). Zachęcenia do prowadzenia projektów naukowych i udział w warsztatach związanych z budową i projektowaniem obiektów kosmicznych oraz misji balonowych.