cele działalności

Celem działalności gospodarczej fundacji jest pozyskanie środków na realizację celów statutowych. Prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą fundacji. Zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych fundacji. Swoją działalność gospodarczą po za bezpośrednim działaniem fundacja realizuje po przez spółkę zależną która ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która jest spółką non for profit.