Fundacja realizuje projekty również przy wykorzystaniu środków publicznych. W latach 2021 – 2022 cześć środków pochodziła z dotacji w ramach środków publicznych pozwoliło to zrealizować projekty dla dzieci i młodzieży z różnych stron Polski a także udzielić wsparcia w działaniu innym organizacjom.

środki publiczne w latach 2021 – 2022 ogółem z dotacji środków publicznych otrzymano               ,00  zł

 

Miasto Stołeczne Warszawa  ogółem              ,00 zł

z Biura Edukacji –               ,00

rok 2021 zrealizowano 1 działanie dotacja w wysokości            ,00 zł

rok 2022 zrealizowano 1 działanie dotacja w wysokości           ,00 zł