spółka NON for PROFIT

NON for PROFIT to spółka w odróżnieniu od podmiotu non profit działa dla zysku który przeznacza na cele społeczne. Dla spółki tego typu która prowadzi normalną działalność gospodarczą zysk nie jest celem ale jej celem jest zadanie społeczne jakie spółka realizuje. W spółce z o.o. non for profit, która prowadzi działalność gospodarczą z założenia zaplanowaną jako nie generującą zysku (koszty równoważą podejmowane działania, a liczy się sam fakt działania = generowanie miejsc pracy, zapewnianie społecznie wartościowej usługi itd.). Jeżeli jednak w danym roku obrotowym spółka wygeneruje zysk (np. spowoduje go większa ilość zamówień niż zwykle), wówczas obowiązujące postanowienia umowy spółki nakażą przekazanie całego zysku na konkretny cel albo na rzecz właściciela – fundacji lub stowarzyszenia. Non for profit, w odróżnieniu od non profit, sytuuje się wśród podmiotów gospodarczych. Są to więc podmioty podlegające regułom klasycznej ekonomii. Ważną cechą podmiotów jest ich przedsiębiorczość. Jest to jednak inny rodzaj przedsiębiorczości, nastawiony przede wszystkim na cele społeczne. Forma spółki non for profit jest mało popularną w Polsce, my jako fundacja postanowiliśmy, że nasza spółka której jesteśmy 100% udziałowcem przyjmie tą popularną w świecie formę spółki.