darowizny

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które są własnością darczyńcy i które przekazuje on komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna jest umową dwustronną, więc nie istnieje możliwość obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli.

Jeśli więc np. przedsiębiorca chciałby przekazać na rzecz organizacji rzecz zużytą lub wymagającą wysokich kosztów eksploatacji, wówczas organizacja może odmówić jej przyjęcia. Warto pamiętać, że wartość darowizny darczyńca może odpisać sobie od podatku.