działalność gospodarcza


Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki Korporacji WAM Spółka Non for Profit Sp. z o.o.
Korporacja WAM Spółka Non for Profit to obecnie spółka ze 100% udziałem fundacji, fundacja jest jej jedynym udziałowcem na mocy aktu notarialnego z dnia 2 sierpnia 2022 roku. Spółce w dniu 2 sierpnia 2022 roku została aktem notarialny zmieniona umowa spółki w tym zakres przedmiotowy działalności spółki, przez zmianę treści umowy stała się spółką NON FOR PROFIT. Celem spółki jest zgodnie ze zmienioną treścią umowy spółki działalność non for profit na rzecz edukacji i wsparcia społecznego oraz działalności pożytku publicznego w zakresie opisanym art. 4 ust 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze zmianami. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka stała się też spółką celową do prowadzenia działań edukacyjnych w formie szkoły ponadpodstawowej i szkoły wyższej.
Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT.Spółka Korporacji WAM Spółka Non for Profit Sp. z o.o.  jest od 1 grudnia 2022 roku czynnym podatnikiem VAT