szkoła im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda

Idea edukacji i kształcenia towarzyszyła rodzinie Wawelbergów, Rotwandów i Brensonów od początku. Wspierali edukację w różnej formie tworząc warunki do nabywania wiedzy przez osoby o różnym statusie materialnym. Stąd od początku Hipolit Wawelberg myślał o kształceniu na poziomie średnim i wyższym. Organizując różnego rodzaju kursy, kształcenia a później szkoły. Na wybudowanych przez niego osiedlach funkcjonowały placówki edukacyjne dla małych dzieci i dzieci większych. Najbardziej znaną jest Wyższa Szkoła Inżynierska która istniała w Warszawie a później stała się częścią Politechniki Warszawskiej.
Taka też jest idea działania fundacji w zakresie edukacji. W najbliższym czasie zostanie powołana szkoła średnia, a następnie szkoła wyższa. Powracamy do idei naszych patronów dając możliwość kształcenia przyszłych pokoleń o różnym statusie materialnym.