edukacyjne

Nasza fundacja oferuje szereg działań edukacyjnych których celem jest samo realizacja i rozwój uczestników. Naszym celem jest oddanie uczestnikom przestrzeni pozwalającej na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności. W swoi działaniu edukacyjnym nie chcemy narzucać uczestnikom w czym mają uczestniczyć, chcemy aby to uczestnicy tworzyli przestrzeń i tworzyli działanie. Dla tego nasze zajęcia i warsztaty są i będą różnorodne. Tą przestrzeń może wypełnić każdy kto ma pomysł, chęć i chce się zrealizować.
W ramach działań edukacyjnych rozpoczęliśmy proces tworzenia zgodnie z ideą naszych patronów dwóch szkół. Szkoły średniej oraz szkoły wyższej. Chcemy aby tak jak przed wojną szkoły stworzone przez naszych patronów, nasze szkoły przygotowywały młodzież do rozwijania swoich pasji umiejętności oraz chęci poznawczych. Możliwość nauki w szkołach naszych będzie miał każdym bez względu na jego status społeczny czy materialny. My nie mówimy o wyrównywaniu szans, my te szanse wyrównujemy.