WAWELBERG Foundation

Fundacja im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg

Witamy na stronie fundacji której historia sięga roku 1898. Fundacja jest od 2021 roku podmiotem prawa polskiego działającym w obszarze kultury, sztuki, pomocy społecznej i edukacji. Cele fundacji  nie zmienne są od 1898.